Druhy stresu a ich vplyv na zdravie

Druhy stresu a vplyv na zdravie. Typy stresu. Akútny a chronický stres. Stresory druhy. Zdravotné problémy zo stresu

Obsah

Život môže byť víchricou povinností, požiadaviek a neočakávaných kriviek. Niet divu, že stres si často nájde cestu do nášho každodenného života a ovplyvňuje našu pohodu viacerými spôsobmi, ako si uvedomujeme. Pochopenie rôznych typov stresu a ich vplyvu na vaše zdravie je prvým krokom, ako prevziať kontrolu a hľadanie efektívnych spôsobov ako zvládať stres. Buďte teda pripravený na preskúmanie rozmanitého sveta stresu a zistiť, ako to môže ovplyvniť naše fyzické a duševné zdravie. Po prvé, musíme pochopiť, ako často alebo ako dlho sme vystavení rôznym typom stresu alebo stresorov.

Akútny stres

Akútny stres je okamžitou reakciou nášho tela na vnímanú hrozbu alebo výzvu. Akútny stres, ktorý sa vyznačuje intenzívnymi, ale krátkodobými epizódami, je prirodzenou a adaptívnou reakciou na náročné situácie. Naše telá sú dokonale vybavené na to, aby reagovali na krátkodobý (alebo akútny) stres. Keď sa však tieto udalosti stanú častými alebo ohromujúcimi, prírodné biochemické látky, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so stresormi, sú nadbytočné alebo vyčerpanie a akútny stres môže mať daň z nášho zdravia. Výskum naznačuje, že dlhodobá expozícia akútnemu stresu môže viesť k zvýšenému krvnému tlaku, oslabeniu imunitných funkcií a dokonca k zvýšenému riziku rozvoja porúch duševného zdravia, ako je úzkosť a depresia. Je dôležité rozpoznať symptómy a zaviesť účinné mechanizmy riadenia, aby sa zabránilo premeneniu akútneho stresu na chronický stres.

Chronický stres

Na rozdiel od dočasnej povahy akútneho stresu je chronický stres v našich životoch pretrvávajúci. Môže prameniť z rôznych zdrojov, ako sú neustály pracovný tlak, finančné problémy alebo dlhodobé konflikty vo vzťahoch. Bohužiaľ, chronický stres výrazne ohrozuje naše zdravie. Dlhodobá aktivácia systému stresovej reakcie môže narušiť rovnováhu hormónov v našom tele, čo vedie ku kaskáde nepriaznivých účinkov.

Chronický stres je spojený so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych chorôb, oslabenou imunitou, poruchami trávenia, poruchami spánku a mentálnymi problémami.

Dlhodobé vystavenie stresovým hormónom, ako je kortizol, môže mať škodlivé účinky na telo, prispievať k zápalu a zvyšovať riziko chronických chorôb. Rozpoznanie chronických stresov v našich životoch a podniknutie proaktívnych krokov na ich zvládnutie môže výrazne zmierniť tieto potenciálne zdravotné následky.

Teraz sa pozrime na niektoré z najbežnejších typov stresu, ktorým môžeme byť vystavení!

1. Environmentálny stres

Environmentálny stres a stresory. Zdravie a stres. Zdravotné problémy zo stresu. Chronický stres a príčiny stresu

Naše prostredie môže tiež zohrávať dôležitú úlohu v našej úrovni stresu. Environmentálne stresory, ako je preľudnenie, znečistenie ovzdušia a nadmerný hluk, môžu prispieť k chronickému stresu. Život v týchto prostrediach môže zvýšiť úroveň stresu a ovplyvniť našu celkovú pohodu. Napríklad znečistenie hluku je spojené so zvýšeným krvným tlakom, poruchami spánku a zhoršenou kognitívnou funkciou. Minimalizácia vystavenia environmentálnym stresorom, vytváranie tichých priestorov a hľadanie momentov pokoja môže pomôcť vyvážiť negatívny vplyv na naše zdravie.

2. Stres súvisiaci s prácou

Mnohí z nás zažili tlaky a požiadavky moderného pracovného prostredia. Stres súvisiaci s prácou môže byť spôsobený nadmerným pracovným zaťažením, dlhými hodinami, napätými podmienkami, presťahovaním sa do iného mesta alebo do krajiny alebo náročnej medziľudskej dynamiky. Samozrejme, v závislosti od nášho tréningu, skúseností a našich fyzických možností sa môžeme vysporiadať s ťažkými situáciami, ak sú iba na krátky čas. Dôsledky chronického pracovného stresu siahajú ďaleko za stenami kancelárie. Môže to viesť k vyhoreniu, únave, zníženej produktivite, napätým vzťahom a dokonca k fyzickým zdravotným problémom. Pracovný stres zahŕňa určenie zdravých hraníc, zadelenie si času, hľadanie sociálnej podpory a zapojenie sa do činností znižovania stresu mimo práce. Podporovaním zdravšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom môžeme chrániť našu mentálnu a fyzickú pohodu.

3. Vzťahový stres

Typy a druhy stresu - vzťahový stres a stresory. Vplyv stresu na zdravie. Stres a jeho vplyv na zdravie. Chronický stres

Naše vzťahy, aj keď sú zdrojom radosti a podpory, sa môžu stať dôležitým zdrojom stresu. Konflikty, nedorozumenie alebo napäté vzťahy s rodinou, priateľmi alebo romantickými partnermi môžu spôsobiť stres vzťahu. Emocionálne bremeno vzťahového stresu sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi, vrátane úzkosti, depresie, porúch spánku a znižovania celkovej spokojnosti so životom. Starostlivosť o zdravé vzťahy, praktizovanie efektívnej komunikácie, nájdenie odbornej pomoci v prípade potreby a uprednostňovanie starostlivosti o seba môže podporovať silnejšie spojenia a zmierniť negatívny vplyv stresu vo vzťahu nášho zdravia. 

Stres v rôznych formách je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Je to niečo, čo je veľmi praktické a uplatňuje sa na každú časť nášho života. Aj keď tento článok diskutuje z veľmi všeobecného, ​​širokého a teoretického hľadiska, informácie tu môžu pomôcť lepšie porozumieť nášmu telu. Pochopenie rôznych typov stresu a ich hlbokých účinkov na naše zdravie nám umožňuje podniknúť proaktívne kroky na riadenie a zmiernenie jeho vplyvu.

Tento komplexnejší pohľad vám poskytuje základ pre rozpoznávanie známok a zdrojov stresu v našich životoch. Výsledkom je, že môžeme vyvinúť efektívne stratégie, ktoré sa s ním vysporiadajú a minimalizujú jeho vplyv. 

Prijatím holistického prístupu k zvládaniu stresu môžete prejsť životnými výzvami s gráciou a chrániť svoju fyzickú a duševnú studňu. Pamätajte, že máte právomoc robiť pozitívne zmeny, akceptovať stratégie na zníženie stresu a viesť zdravší a vyváženejší život.

Našťastie existujú prírodné spôsoby v strede tohto chaosu, ktoré môžu pomôcť nájsť úľavu a znovu získať rovnováhu. Jedným z takýchto spojencov v našom boji proti zvýšenej podráždenosti spôsobenej nedostatkom horčíka by mohlo byť suplementácia horčíka (latinský horčík), pretože horčík tiež hrá kľúčovú inhibičnú úlohu pri regulácii normálnej stresovej reakcie. Preto je zabezpečenie dostatočného príjmu horčíka nevyhnutné na udržanie vyváženej reakcie na stres a podporu celkového zdravia.

Každý typ stresu znamená jeho vlastný súbor výziev a potenciálne zdravotné následky. Zostaňte naladení na ďalšie články s viac aplikovanými informáciami na život bez stresu. Pozrite sa na naše účty na sociálnych sieťach, kde nájdete viac praktických rád, ktoré vám ponúkajú prostriedky na prispôsobenie sa stresu každodenným situáciám.

Referencie: 

  • Cohen, S., Janicki-Deverts, D., Doyle, W. J., Miller, G. E., Frank, E., Rabin, B. S., & Turner, R. B. (2007). Chronic stress, glucocorticoid receptor resistance, inflammation, and disease risk. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(16), 5995-5999.
  • Kivimäki, M., Nyberg, S. T., Batty, G. D., Fransson, E. I., Heikkilä, K., Alfredsson, L., Bjorner, J. B., Borritz, M., Burr, H., Casini, A., Clays, E., De Bacquer, D., Dragano, N., Ferrie, J. E., Geuskens, G. A., Goldberg, M., Hamer, M., Hooftman, W. E., Houtman, I. L., Joensuu, M., Jokela, M., Kittel, F., Knutsson, A., Koskenvuo, M., Koskinen, A., Kouvonen, A., Kumari, M., Madsen, I. E., Marmot, M. G., Nielsen, M. L., Nordin, M., Oksanen, T., Pentti, J., Rugulies, R., Salo, P., Siegrist, J., Singh-Manoux, A., Suominen, S. B., Väänänen, A., Vahtera, J., Virtanen, M., Westerholm, P. J., Westerlund, H., Zins, M., Steptoe, A., & Theorell, T.; IPD-Work Consortium. (2012). Job strain as a risk factor for coronary heart disease: a collaborative meta-analysis of individual participant data. Lancet, 380(9852), 1491-1497. 
  • McEwen, B. S. (2006). Protective and damaging effects of stress mediators: central role of the brain. Dialogues in Clinical Neuroscience, 8(4), 367-381. 
  • McEwen, B. S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. Physiological Reviews, 87(3), 873-904. 
  • Selye, H. (1950). Stress and the general adaptation syndrome. British Medical Journal, 1(4667), 1383-1392. 
  • Stansfeld, S., & Matheson, M. (2003). Noise pollution: non-auditory effects on health. British Medical Bulletin, 68(1), 243-257. 
  • Stansfeld, S. A., Shipley, M. J., Head, J., Fuhrer, R., & Kivimäki, M. (2013). Work characteristics and personal social support as determinants of subjective well-being. PLoS One, 8(11), e81115.

Magnerot – vaše magnézium v oranžovej krabičke

Prečítajte si aj