7 ľahkých krokov na vytvorenie domáceho prostredia bez stresu

7 ľahkých krokov na vytvorenie domáceho prostredia bez stresu

Obsah

Váš domov by mal byť útočiskom, kde si môžete oddýchnuť, relaxovať a načerpať nové sily. Mať domáce prostredie bez stresu je nevyhnutné na udržanie duševnej a emocionálnej pohody. Tento článok ponúka praktické tipy a stratégie pre premenu vášho životného priestoru na útočisko bez stresu, podporujúce pokoj a zlepšenie celkovej pohody.

Krok 1: Upratať a usporiadať!

Upratanie domácnosti môže výrazne prospieť vašej psychickej pohode a celkovému zníženiu stresu. Prostredie bez neporiadku môže vytvoriť pocit pokoja, zlepšiť sústredenie a znížiť negatívne pocity.

Usporiadanie domácnosti môže pomôcť so znížením stresu.

Preplnené prostredie môže viesť k zvýšenej hladine stresu a pocitu úzkosti. Neporiadok môže byť vizuálne a duševne rušivý, rozširuje vnímanie chaotického životného priestoru. Upokojenie a usporiadanie vášho domova môže zmierniť tieto stresory a vytvoriť pokojnejšiu atmosféru.

Usporiadanie domácnosti môže zlepšiť kvalitu vášho spánku.

Preplnená a neusporiadaná spálňa môže negatívne ovplyvniť kvalitu spánku. Pokojné a usporiadané spánkové prostredie môže zlepšiť spánok a regeneráciu.

Usporiadanie domácnosti môže zvýšiť vašu produktivitu.

Uprataný a usporiadaný životný priestor môže pozitívne ovplyvniť produktivitu a kognitívne funkcie. Prostredie bez neporiadku môže zlepšiť sústredenie a znížiť mentálne rozptýlenie a zvýšiť efektivitu.

Usporiadanie domácnosti môže znížiť úzkosť.

Neporiadok môže prispievať k úzkosti a preťaženiu, vytvára pocit vizuálneho a duševného neporiadku. Upratovanie vášho domova môže pomôcť rozvíjať zmysel pre poriadok a kontrolu a znížiť pocity úzkosti.

Usporiadanie domácnosti môže mať pozitívny emocionálny vplyv na váš život.

Usporiadanie domácnosti môže mať pozitívne emocionálne účinky, vrátane pocitu úspechu, zníženia frustrácie a zvýšenia pohody a spokojnosti. Uprataním a usporiadaním svojho domova môžete vytvoriť pokojnejší životný priestor bez stresu, ktorý prispeje k zdravšiemu a šťastnejšiemu životnému štýlu.

Krok 2: Prijmite prirodzené svetlo!

Maximalizácia prirodzeného svetla vo vašej domácnosti môže hlboko ovplyvniť vašu celkovú pohodu, vrátane zlepšenia nálady. Vystavenie prirodzenému svetlu je nevyhnutné pre reguláciu vnútorných hodín tela, ktorá je zásadná pre udržanie rôznych fyziologických procesov.

Prirodzené svetlo môže zlepšiť náladu.

Vystavenie prirodzenému svetlu je spojené so zlepšením nálady a znížením príznakov depresie. Slnečné svetlo spúšťa uvoľňovanie serotonínu, neurotransmiteru, ktorý prispieva k pocitom šťastia a pohody.

Prirodzené svetlo môže zvýšiť produktivitu a bdelosť.

Vystavenie prirodzenému svetlu bolo spojené so zvýšenou produktivitou a bdelosťou. Prirodzené svetlo môže zlepšiť sústredenie, koncentráciu a kognitívny výkon.

Prirodzené svetlo uľahčuje syntézu vitamínu D.

Slnečné žiarenie je prirodzeným zdrojom vitamínu D, ktorý je základnou živinou pre zdravie kostí, imunitné funkcie a celkovú pohodu. Vystavenie slnečnému žiareniu umožňuje pokožke syntetizovať vitamín D, ktorý je životne dôležitý v rôznych fyziologických procesoch.

Prirodzené svetlo môže pomôcť znížiť stres.

Vystavenie prirodzenému svetlu je spojené so znížením hladiny stresu a zlepšením emocionálnej pohody. Slnečné svetlo môže pomôcť podporiť relaxáciu, znížiť pocity úzkosti a pozitívne ovplyvniť vašu celkovú pohodu.

Svetlo v domácnosti a stres

Krok 3: Zapojte zeleň a prírodu!

Pridanie izbových rastlín a prírodných prvkov do vášho domáceho prostredia môže mať množstvo fyzických, psychologických a emocionálnych výhod. Spojenie s prírodou, dokonca aj vo vnútri, zlepšuje náladu, znižuje stres a zlepšuje celkovú pohodu.

Začlenenie zelene a prírody do domácnosti môže pomôcť k zníženiu stresu a relaxácii.

Vystavenie sa zeleni a prírodným živlom upokojuje myseľ aj telo, znižuje stres a podporuje relaxáciu. Pobyt v blízkosti izbových rastlín môže dokonca znížiť stres a úzkosť.

Začlenenie zelene a prírody do domácnosti môže zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Izbové rastliny môžu fungovať ako prírodné čističky vzduchu, ktoré zlepšujú kvalitu vnútorného vzduchu odstránením škodlivých znečisťujúcich látok a toxínov zo vzduchu. Čistý vnútorný vzduch prispieva k lepšiemu zdraviu dýchacích ciest a celkovej pohode.

Začlenenie zelene a prírody do domácnosti môže zlepšiť vašu náladu a duševnú pohodu.

Pobyt v prítomnosti zelene a prírody bol spojený so zlepšením nálady a zlepšením duševnej pohody. Vystavenie prírodnému prostrediu môže viesť k pozitívnym emóciám a väčšiemu pocitu šťastia. Mať izbové rastliny a prírodné prvky v pracovných priestoroch môže zvýšiť produktivitu, kreativitu a podporiť sústredenie a pozornosť.
Prenesením krásy prírody do interiéru môžete vytvoriť harmonickejší životný priestor, ktorý podporí vaše celkové zdravie.

Krok 4: vytvorte relaxačnú zónu!

Vytvorenie relaxačnej zóny vo vašom dome je nevyhnutné na vytvorenie pokojného priestoru na odpočinok, odstránenie stresu a podporu pohody. Vyhradená relaxačná zóna vám umožní uniknúť nárokom každodenného života a venovať čas relaxácii.

Vytvorenie relaxačnej zóny môže pomôcť so znížením stresu.

Vyhradená relaxačná zóna poskytuje fyzický a duševný priestor na oddych a znižuje hladinu stresu. Čas strávený v tichom a pokojnom prostredí môže pomôcť znížiť hladinu kortizolu, hormónu spojeného so stresom.

Vytvorenie relaxačnej zóny môže zlepšiť odpočinok.

Vyhradená relaxačná zóna vám umožňuje zapojiť sa do relaxačných techník, ako je meditácia, hlboké dychové cvičenia. Pravidelné relaxačné sedenie vo vami určenej oblasti môžu podporiť lepšiu kvalitu spánku a zlepšiť regeneráciu.

Vytvorenie relaxačnej zóny môže zlepšiť mechanizmy zvládania stresu.

Relaxačná zóna u vás doma poskytuje priestor na aktivity, ktoré vám pomôžu efektívnejšie zvládať stres. Zapojenie do relaxačných techník a postupov starostlivosti o seba môže zlepšiť vašu schopnosť zvládať stres a podporovať odolnosť.

Vytvorenie relaxačnej zóny môže zvýšiť sústredenie a koncentráciu.

Pravidelné cvičenie v pokojnom prostredí zlepšuje pozornosť a môže zlepšiť kognitívne funkcie a zvýšiť vašu schopnosť koncentrácie. Vytvorenie relaxačnej zóny u vás doma je cennou investíciou do vašej duševnej a emocionálnej pohody.

Relaxačná zóna v domácnosti

Krok 5: minimalizujte použitie elektronickej technológie v spálňach!

Minimalizácia výskytu elektronických prístrojov v spálňach znamená vytvorenie prostredia priaznivého pre spánok znížením prítomnosti elektronických zariadení, ako sú smartfóny, notebooky, tablety a televízie. Používanie technológií v spálni môže negatívne ovplyvniť kvalitu spánku a narušiť prirodzený cyklus spánku a bdenia. 

Minimalizácia elektronickej technológie vo vašej spálni môže zlepšiť váš spánok a cirkadiánny rytmus.

Prítomnosť elektronických zariadení v spálni môže mať škodlivé účinky ako na kvalitu spánku, tak na prirodzený cirkadiánny rytmus tela. Modré svetlo vyžarované obrazovkami narúša produkciu melatonínu, hormónu regulujúceho spánok, takže je ťažšie zaspať a dosiahnuť regeneračný odpočinok. Vystavenie modrému svetlu navyše večer narúša cirkadiánny rytmus, čo vedie k oneskorenému nástupu spánku a poruchám spánku. Toto narušenie môže mať za následok nedostatok spánku a zvýšenú ospalosť počas dňa.

Minimalizácia technológie vo vašej spálni je zásadný pre podporu lepšej kvality spánku a udržanie zdravého cyklu spánku a bdenia. Vytvorenie prostredia pre spánok bez elektronických technológií môže zlepšiť váš zážitok zo spánku a podporiť celkovú fyzickú a duševnú pohodu.

Krok 6: Cvičte a meditujte!

Cvičenie a meditácia znižuje stres, podporuje relaxáciu a zlepšuje celkovú pohodu. Všímavosť zahŕňa plnú prítomnosť v danom okamihu a pozorovanie myšlienok a pocitov bez posudzovania. Meditácia, na druhej strane, je technika, ktorá zahŕňa zameranie mysle na konkrétny objekt, myšlienku alebo činnosť na dosiahnutie stavu duševného pokoja.

Cvičenie a meditácia môže pomôcť so znížením stresu.

Bolo dokázané, že meditačné praktiky znižujú stres. Pravidelné intervencie založené na všímavosti boli spojené so zlepšením vnímaného stresu a psychickej pohody.

Cvičenie a meditácia môže pomôcť pri zvládaní úzkosti a depresie.

Intervencie založené na meditácii môžu byť účinné pri znižovaní príznakov úzkosti a depresie. Praktiky všímavosti pomáhajú jednotlivcom získať nový pohľad na svoje myšlienky a emócie, čo vedie k zlepšeniu emočnej regulácie.

Cvičenie a meditácia môže zlepšiť sústredenie a pozornosť.

Meditačné praktiky môžu zlepšiť sústredenie, pozornosť a kognitívny výkon. Pravidelná meditácia je spájaná so štrukturálnymi zmenami v mozgu súvisiacimi s pozornosťou a pamäťou.

Cvičenie a meditácia vám môže zaistiť lepšiu kvalitu spánku.

Bolo preukázané, že meditácia zlepšuje kvalitu spánku a znižuje poruchy spánku. Praktiky meditácie pomáhajú jednotlivcom lepšie si uvedomovať svoje myšlienky a emócie, znižujú premietanie pred spaním a zlepšujú spánkové vzorce.

Cvičenie meditácie ponúka mnoho výhod pre duševnú a emocionálnu pohodu. Začlenenie meditácie do vašej každodennej rutiny môže podporiť relaxáciu, dosiahnuť pocit vnútorného pokoja a podporiť celkové duševné a emocionálne zdravie.

Cvičenie v domácnosti. Meditácia proti stresu

Krok 7: Nezabudnite na aromaterapiu!

Aromaterapia zahŕňa použitie esenciálnych olejov a aromatických zlúčenín na podporu relaxácie a celkovej pohody. Aromaterapia sa často používa s ďalšími relaxačnými technikami, ako je meditácia a masáže. Niektoré vône esenciálnych olejov priamo ovplyvňujú limbický systém mozgu, ktorý ovplyvňuje emócie, pamäť a stresové reakcie.

Aromaterapia môže pomôcť znížiť stres a navodiť relaxáciu.

Aromaterapia znižuje hladinu stresu a podporuje relaxáciu. Inhalácia niektorých esenciálnych olejov, ako je levanduľa, harmanček a bergamot, upokojuje nervový systém, znižuje úzkosť a stres.

Aromaterapia môže zlepšiť kvalitu vášho spánku.

Bolo zistené, že niektoré esenciálne oleje, ako je levanduľa a valeriána, zlepšujú kvalitu spánku a podporujú lepší spánkový režim. Aromaterapia môže pomôcť relaxovať a zlepšiť spánok.

Aromaterapia môže vyvolať úľavu od bolesti hlavy.

Aromaterapia sa používa na úľavu od bolesti a liečbu bolesti hlavy. Esenciálne oleje ako levanduľa majú analgetické vlastnosti, ktoré môžu pomôcť zmierniť bolesti hlavy a znížiť bolesť. Začlenenie aromaterapie do každodennej rutiny, napríklad prostredníctvom difuzérov alebo masážnych olejov, môže byť prirodzeným a účinným spôsobom, ako podporiť relaxáciu a zlepšiť celkovú kvalitu života.

Magnerot – vaše magnézium v oranžovej krabičke

Referencie:

 • Boyes, A. (2018). 6 Benefits of an Uncluttered Space. Psychology Today.
 • Gordon, S. (2021). The Relationship Between Mental Health and Cleaning. Verywell Mind.
 • Saxbe, D. E., & Repetti, R. (2010). No place like home: home tours correlate with daily patterns of mood and cortisol. Personality & social psychology bulletin, 36(1), 71–81. 
 • Golden, R. N., Gaynes, B. N., Ekstrom, R. D., Hamer, R. M., Jacobsen, F. M., Suppes, T., Wisner, K. L., & Nemeroff, C. B. (2005). The efficacy of light therapy in the treatment of mood disorders: a review and meta-analysis of the evidence. The American journal of psychiatry, 162(4), 656–662. 
 • Figueiro, M. G., & Rea, M. S. (2012). Short-wavelength light enhances cortisol awakening response in sleep-restricted adolescents. International journal of endocrinology, 2012, 301935. 
 • Holick M. F. (2007). Vitamin D deficiency. The New England journal of medicine, 357(3), 266–281.
 • Beil, K., & Hanes, D. (2013). The Influence of Urban Natural and Built Environments on Physiological and Psychological Measures of Stress—A Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 10, 1250 - 1267. 
 • Lohr, V.I., Pearson-Mims, C.H., & Goodwin, G.K. (1995). Interior plants may improve worker productivity and reduce stress in a windowless environment. J. Environ. Hort. 14(2).
 • Wolverton, B. C., Johnson, A., & Bounds, K. (1989). Interior landscape plants for indoor air pollution abatement. Final report. NASA, Stennis Space Center, MS; Mississippi State University, MS.
 • Han, K. T., Ruan, L. W., & Liao, L. S. (2022). Effects of Indoor Plants on Human Functions: A Systematic Review with Meta-Analyses. International journal of environmental research and public health, 19(12), 7454.
 • Kashani, F., Babaee, S., Bahrami, M., & Valiani, M. (2012). The effects of relaxation on reducing depression, anxiety and stress in women who underwent mastectomy for breast cancer. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research,  17(1), 30-33.
 • Black, D. S., O'Reilly, G. A., Olmstead, R., Breen, E. C., & Irwin, M. R. (2015). Mindfulness meditation and improvement in sleep quality and daytime impairment among older adults with sleep disturbances: A randomised clinical trial. JAMA Internal Medicine, 175(4), 494-501.
 • Koelsch, S., Skouras, S., & Jentschke, S. (2013). Neural correlates of emotional personality: a structural and functional magnetic resonance imaging study. PloS one, 8(11), e77196. 
 • Bauer, C. C. C., Rozenkrantz, L., Caballero, C., Nieto-Castanon, A., Scherer, E., West, M. R., Mrazek, M., Phillips, D. T., Gabrieli, J. D. E., & Whitfield-Gabrieli, S. (2020). Mindfulness training preserves sustained attention and resting state anticorrelation between default-mode network and dorsolateral prefrontal cortex: A randomized controlled trial. Human brain mapping, 41(18), 5356–5369. 
 • Chang, A. M., Aeschbach, D., Duffy, J. F., & Czeisler, C. A. (2015). Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(4), 1232-1237.
 • Exelmans, L., & Van den Bulck, J. (2016). Bedtime mobile phone use and sleep in adults. Social science & medicine (1982), 148, 93–101.
 • Creswell, J. D., Pacilio, L. E., Lindsay, E. K., & Brown, K. W. (2014). Brief mindfulness meditation training alters psychological and neuroendocrine responses to social evaluative stress. Psychoneuroendocrinology, 44, 1-12. 
 • Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(2), 169-183.
 • Tang, Y. Y., Tang, R., & Posner, M. I. (2013). Brief meditation training induces smoking reduction. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(34), 13971-13975.
 • Ong, J. C., Manber, R., Segal, Z., Xia, Y., & Shapiro, S. (2014). A randomised controlled trial of mindfulness meditation for chronic insomnia. Sleep, 37(9), 1553-1563.
 • Hongratanaworakit T. (2011). Aroma-therapeutic effects of massage blended essential oils on humans. Natural product communications, 6(8), 1199–1204.
 • Goel, N., Kim, H., & Lao, R. P. (2005). An olfactory stimulus modifies nighttime sleep in young men and women. Chronobiology international, 22(5), 889–904. 
 • Sasannejad, P., Saeedi, M., Shoeibi, A., Gorji, A., Abbasi, M., & Foroughipour, M. (2012). Lavender essential oil in the treatment of migraine headache: a placebo-controlled clinical trial. European neurology, 67(5), 288–291.
 • Lakhan, S. E., Sheafer, H., & Tepper, D. (2016). The Effectiveness of Aromatherapy in Reducing Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain research and treatment, 2016, 8158693.

Prečítajte si aj