Kardiovaskulárna prevencia a vysoký krvný tlak

Magnézium na tlak - vysoký krvný tlak prejavy, príznaky, búšenie srdca, hodnoty, hypertenzia, zníženie tlaku, prevencia

 

 

Vo všeobecnosti je dobre známe, že najčastejšou príčinou úmrtnosti sú práve kardiovaskulárne (srdcovo-cievne) ochorenia. K nim patrí vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, zlyhanie srdca, cievna mozgová príhoda (porážka), periférne artériové ochorenie dolných končatín. Uvedené diagnózy sú vážnou komplikáciou nielen pre samotného pacienta, keďže je výrazne obmedzovaný (invalidizovaný) v bežnom živote a vyžaduje trvalú starostlivosť inej osoby, ale predstavujú komplikáciu i pre jeho blízkych a príbuzných; v neposlednom rade spomínané ochorenia znamenajú aj finančnú záťaž. Aby k uvedeným komplikáciám nedochádzalo, je potrebné dodržiavať určité preventívne opatrenia: nefajčiť, odstrániť stres zo svojho života, mať dostatok pohybu, správne stravovacie návyky, udržiavať dobrú hladinu cholesterolu, optimálne hodnoty krvného tlaku. Ukázalo sa, že k vzniku srdcovo-cievnych komplikácií môže viesť i nízka hladina magnézia. Aj u zdravých osôb zaznamenávame jeho nízke hodnoty. U chorých k nedostatku magnézia často dochádza v dôsledku napríklad jeho zvýšených strát (pri ochoreniach obličiek) alebo jeho nedostatočného príjmu. V rámci sledovania veľkých populácií pacientov sa dokázalo, že vyšší príjem magnézia je spojený s nižším rizikom zvýšeného tonusu hladkého svalstva, angíny pektoris a koronárnej choroby srdca.
 

Vysoký krvný tlak – príznaky, príčiny


Magnézium - účinky na tlak, vysoký krvný tlak hodnoty, príznaky, hypertenzia, zníženie tlaku, srdce, prevenciaVysoký krvný tlak (artériová hypertenzia) je najbežnejšie diagnostikované chronické ochorenie. Pri meraní tlaku krvi (TK) si pacient nameria systolický („vrchný”) TK > 140 mmHg a/alebo diastolický („dolný“ TK > 90 mmHg).


Už samotná diagnostika vysokého krvného tlaku nie je ľahká, pretože vysoký krvný tlak spočiatku „nebolí“ a nemá špecifické príznaky. Pacient, ktorý má vyššie hodnoty tlaku krvi, môže byť fyzicky menej výkonný, skôr sa unaví, občas máva bolesti hlavy, niekedy mu tečie krv z nosa. Niekto môže pociťovať búšenie srdca alebo silnejšie srdcové údery, iný zas má menej kvalitný spánok.
 
Konštatovanie vyšších hodnôt TK nie je samoúčelné. V dôsledku pôsobenia zvýšeného tlaku krvi sa poškodzujú viaceré životne dôležité orgány – srdce, obličky, mozog, oči... Vplyvom vysokého krvného tlaku dochádza k rozvoju tzv. zväčšeného srdca, k náchylnosti na poruchy srdcového rytmu a neliečený vysoký tlak krvi môže viesť až ku zlyhaniu srdca. Taktiež môžu byť poškodené obličky s prechodom až do zlyhania ich funkcie a nutnosťou hemodialýzy, na ktorú musí pacient dochádzať trvale a pravidelne. Pri poškodení mozgu nastáva zhoršenie mozgových funkcií, zhoršovanie pamäti, je vyššia náchylnosť na vznik cievnej mozgovej príhody (porážky) a na poškodenie očí, pričom môže dôjsť až k strate zraku. Takto by sme mohli vymenovať viaceré orgánové systémy. Preto je dôležité artériovú hypertenziu včas diagnostikovať (pravidelným meraním TK) a najmä včas ju liečiť.
 

Krvný tlak hodnoty

Vysoký krvný tlak je typickým civilizačným ochorením. Trpí ním viac ako 20 % dospelej populácie v rozvinutých krajinách: 50 % ľudí vo veku > 55 rokov, až 80 % ľudí vo veku > 65 rokov. Hodnota krvného tlaku narastá s vekom, avšak stúpa v súčinnosti s nepriaznivými faktormi; tie môžu byť ovplyvniteľné (nadváha, nedostatok pohybu, stres, fajčenie, veľa soli v potrave) alebo i neovplyvniteľné (rodinná náchylnosť, pokročilý vek, mužské pohlavie). U malej časti pacientov (asi 5 %) je vysoký krvný tlak sekundárnym ochorením v dôsledku ochorenia obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, resp. užívania niektorých liekov.


V záujme predchádzať komplikáciám vysokého krvného tlaku je potrebné pravidelne merať krvný tlak či už doma, alebo v ambulancii lekára. Tento úkon nie je nepríjemný. Je však dôležité pri meraní tlaku dodržiavať niekoľko zásad. Prvou je dobrý tlakomer – výhodné sú tie, ktoré merajú TK na ramene, nie na zápästí. V závislosti od hmotnosti pacienta je potrebné mať tlakomer so správnou šírkou manžety. Hodnoty TK v priebehu dňa kolíšu, preto pri jeho meraní je dobré zaznamenať si presný čas merania.
 
Normálne hodnoty tlaku krvi sú nižšie než 140/90 mmHg.
Optimálny tlak krvi je nižší než 120/80 mmHg.
 
Pri zistení vysokého krvného tlaku:

  • navštívte lekára
  • dodržiavajte liečebný režim
  • dodržiavajte predpísanú diétu

Dôležitým a prvým krokom sú režimové opatrenia: upraviť spôsob života a najmä životosprávu (redukcia telesnej hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, správne stravovacie návyky, nefajčiť a upraviť spánkovú hygienu). Na liečbu artériovej hypertenzie máme v súčasnosti k dispozícii viaceré skupiny liekov, v každej z nich je niekoľko liekov. Dôležité je, aby liečba bola každému pacientovi „ušitá na mieru“. 
 

Srdcovo-cievne ochorenia


Príčiny vysokého krvného tlaku - vrchný tlak, hodnoty, príznaky, hypertenzia, zníženie tlaku, srdce, magnézium, prevencia

Na konci všetkých srdcovo-cievnych ochorení stojí veľmi ťažké ochorenie, a tým je srdcové zlyhanie. Dochádza k nemu v dôsledku napr. neliečeného alebo nedostatočne liečeného vysokého krvného tlaku, u pacientov s koronárnou chorobou srdca alebo po infarkte myokardu. Pacienti so srdcovým zlyhaním majú veľmi zlú kvalitu života, nemôžu sa namáhať, často dochádza k zhoršeniu stavu v dôsledku hromadenia tekutín, k vzniku opuchov na končatinách či k hromadeniu tekutiny v pľúcach s výrazným obmedzením dýchania. V liečbe srdcového zlyhania sa používajú štandardné liečebné postupy v závislosti od faktora vyvolávajúceho srdcové zlyhanie.

 

Aj v tomto štádiu poškodenia srdca má výrazne negatívny vplyv nízka hladina magnézia v krvi. Keď sa ku štandardnej liečbe pridalo magnézium, táto liečba zmiernila ťažkosti pacientov a zlepšila im kvalitu života.


Autor článku: MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Magnerot – vaše magnézium v oranžovej krabičke

Prečítajte si aj